פסיכומטרי – הכנה לפסיכומטרי עם טיפים של 7 שנים! |

הבלוג הכי פסיכומטרי!

פסיכומטרי מנצחים ב- 7 דרכים !

חשיפה ראשונה – הצעה נוספת לשינוי חוק הפסיכומטרי!

יום שני 1 כפברואר, 2010

בשנת 2008 נחקק חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים הידוע גם בשם "חוק הפסיכומטרי". במסגרת חוק זה למשרד החינוך הוענקה הסמכות לאשר מכוני פסיכומטרי על בסיס אישור בטיחות ופרסום תנאי התקשרות.

במסגרת חוק זה חויבו מכוני פסיכומטרי לפרסם את תקנוניהם, נקבעו תנאים קבועים מראש למקרה של ביטול השתתפות בקורס פסיכומטרי, והמרכז הארצי לבחינות והערכה חויב בפרסום של טופס מבחן פסיכומטרי, פתרונו ותוצאות סטטיסטיות הקשורות למבחן זה בכל מועד.

חוק הפסיכומטרי לא מפסיק את אפליית לקויי הלמידה
לדברי EZ Way פסיכומטרי יוזמת השינוי הנוסף בחוק הפסיכומטרי, על אף שהישגים אלו של חוק הפסיכומטרי נראים כהישגים לטובת התלמידים, הרי שהם מחזקים את החזקים ממילא ומתעלמים מקבוצה הולכת וגדלה של תלמידים הסובלים מאפליה – קבוצת לקויי הלמידה.

לאחר כניסתו לתוקף של חוק הפסיכומטרי, EZ Way פסיכומטרי שלחה הצעה להרחבת חוק הפסיכומטרי כך שנבחני פסיכומטרי בעלי לקויות למידה יפסיקו להיות מקופחים ומופלים לרעה. הצעה זו נשלחה  אל השר סילבן שלום, שקדם את הצעת החוק, וכן לחכ"ים נוספים.

העדרו של מועד אוקטובר מונע מלקויי הלמידה להתקבל על תנאי למוסדות הלימוד האקדמאיים ועל כן בהצעה לתיקון חוק הפסיכומטרי של EZ Way מושם דגש על הוספתו לרשימת המועדים. ההצעה של EZ Way פסיכומטרי, לתיקון חוק הפסיכומטרי נפתחת בקיראה להעלאת מספר מועדי הבחינה המותאמת ללקויי למידה, מ-3 ל-5 – מספר בחינות הפסיכומטרי הרגילות בשנה. במידה והדבר אינו אפשרי, EZ Way פסיכומטרי מציעה כי האיסור לגשת לבחינות עוקבות יבוטל עבור אוכלוסית לקויי הלמידה.

לדברי EZ way פסיכומטרי,התעקשותו של המרכז הארצי לבחינות והערכה שלא להוסיף מועדי פסיכומטרי מותאמים לבעלי הקלות אינה הגיונית או לגיטימית שכן במילא המועדים המיוחדים מתקיימים בנפרד מהמועדים הרגילים.

אפליית לקויי הלמידה כתוצאה מקיומם של שלושה מועדים בלבד יוצרת מצב שבו בין סיום הקורס למועד הבא שבו ביכולתם של לקויי הלמידה להבחן עוברים למעלה מחצי שנה, בהם חומר הלימוד מתחיל להישכח, והסיכויים של לקויי הלמידה להצליח קטנים ביחס לשאר התלמידים.

לקויי למידה מאובחנים לא זכאים לבחינה מותאמת

בעיה נוספת אליה מתייחסת ההצעה לתיקון חוק הפסיכומטרי של EZ Way היא בעית אישור הזכאות על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה. המרכז נוטה לסרב למועמדים שאינם בעלי אישורים מתקופת התיכון, החטיבה ואף בית הספר היסודי גם אם יש בידם אבחון ליקויי למידה בתוקף. הסירוב הופך ללא הגיוני עוד יותר כאשר מגלים כי הוא מופעל גם על נבחנים בגילאי 30+, ולנוכח העובדה כי באקדמיה מספיק אבחון ליקויי למידה בתוקף בכדי לזכות בהקלות.

ההצעה לתיקון חוק הפסיכומטרי של EZ Way תדרוש מהחוק להגדיר באופן ברור, הוגן והגיוני את התנאים לזכאות להקלות.

כמעט כל תלמיד רביעי מופלה לרעה בפסיכומטרי

כמעט רבע מהזכאים לגשת לבחינות הבגרות הוכרו על ידי משרד החינוך כזכאים להקלות. תלמידי תיכון אלו יהפכו תוך פחות מ-5 שנים לתלמידי פסיכומטרי שיסבלו מאפליה זו במידה וחוק הפסיכומטרי לא ישונה.

ההערכות טוענות כי אחוז לקויי הלמידה בפועל גבוה מהאחוז המוצהר כיוון שבאזורים מעוטי יכולת ובאוזיר פריפריה יש פחות אבחונים הנובעים מהעלות הגבוהה של מבחן אבחון לקויות למידה.

הצטרפו לעצומה

ההצעה לתיקון חוק הפסיכומטרי מגיעה בימים אלו אל שולחנם של כל חברי הכנסת. במקביל EZ Way יוצרת בפייסבוק עצומה הקוראת לחברי הכנסת לנקוט בפעולה. באמצעות תמיכה ציבורית והפנית תשומת הלב של חברי הכנסת לנושא נוכל אולי לשנות את המצב ולהפסיק את האפליה.

2 תגובות »

גיל:
1 בפברואר, 2010 | 18:19
ציפי:

נושא ההקלות הניתנות במבחן פסיכומטרי חשוב מאוד. אוכלוסיה הסובלת מליקויי למידה אינה מבוטלת ויש צורך להתחשב בה במיוחד במבחן מכריע זה. אישור הקלות במסגרת הבחינה מהותי ובאפשרותו להכריע אם הנבחן זוכה לתנאי בחינה אופטימאליים במטרה לקבל ציון המשקף את יכולותיו תוך כדי נטרול ככל הניתן של המגבלות.

9 בפברואר, 2010 | 9:11
הוספת תגובה

התגובה

עוד בנושא: